Evaluatie 2020

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 29 september 2020 ingestemd met het voorstel van minister Van Engelshoven van OCW om de Wet vaste boekenprijs voor vier jaar te continueren. De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak is blij met de voortzetting van deze wet die zeker in deze tijden van vitaal belang is voor een bloeiend boekenlandschap. De Wet op de vaste boekenprijs wordt elke vier jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie bleek brede steun voor dit instrument bij de minister, de Raad voor Cultuur en bij de Tweede Kamer.

Minister Van Engelshoven constateerde eerder (naar aanleiding van de rapportage over het door Significant/Ape en Dialogic uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de werking van de wet) dat de Wet vaste boekenprijs een blijvend, effectief instrument is dat bijdraagt aan een pluriform aanbod en brede beschikbaarheid van boeken, ook op literair-cultureel gebied. De minister werd daarin ondersteund door de Raad voor Cultuur.

Tweede Kamer steunt Wvbp en KVB Boekwerk

Tijdens de behandeling van de evaluatie bleek ook in de Tweede Kamer steun voor de vaste boekenprijs. D66 merkte op dat “haar leden de continuering van de Wvbp waarderen, omdat deze wet het voorbestaan van vele kleine boekwinkels mogelijk maakt. Daarnaast stelt de wet boekhandelaren ook in de gelegenheid om te focussen op maatschappelijke taken, zoals leesbevordering.” Het CDA roemde vooral de rol van KVB Boekwerk. Dit kennis- en innovatieplatform is in 2015 van start gegaan met als concrete opdracht: de markt in kaart brengen, het faciliteren van onderzoeksgegevens voor OCW, het ontwikkelen van een innovatieagenda en het bundelen van onderzoeksgegevens over culturele en leesbevorderende prestaties. Zowel de minister als de Tweede Kamer constateren dat KVB Boekwerk daar goed in is geslaagd. KVB Boekwerk wordt daarom gecontinueerd.