Geschiedenis

De KVB werd in 1815 opgericht als Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Aanvankelijk legde zij zich toe op de bestrijding van illegale nadrukken. Meer dan een eeuw lang beheerde zij de vaste boekenprijs, die het handelsverkeer in boeken reguleerde. In 2005 werd de vaste boekenprijs met steun van de KVB vastgelegd in een wet.

De KVB stond aan de wieg van een aantal instellingen die nog steeds een centrale rol spelen in het vak. Zij stichtte een vakbibliotheek, regelde de distributie van boeken, gaf een nieuwsblad uit, organiseerde vakopleidingen en verzorgde de collectieve promotie voor het vak. In later jaren verrichtte zij marktonderzoek. In de loop der jaren zijn deze diensten verzelfstandigd.

Sinds 1990 heet de vereniging Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). Tegenwoordig is zij platform voor overleg en beleidsontwikkeling van het boekenvak en overlegt namens de sector met sociaal-culturele partners en de overheid.

Verzelfstandigde diensten

Erkenningen

Bijna honderd jaar lang verleende de KVB erkenningen aan boekverkopers en uitgevers. De erkenning was verbonden aan het beheer van de vaste boekenprijs. In 2005 kwam aan het erkenningensysteem een eind.