Evaluatie 2015

In 2015 vond de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs plaats. Evenals bij de eerste evaluatie (2010) is geconstateerd dat de wet voldoet aan zijn cultuurpolitieke doelstellingen. De wet wordt met een kleine actualisering gecontinueerd.

Belangrijkste resultaten

  • De wet is gemoderniseerd, zodat ook een vaste prijs kan worden vastgesteld voor papieren boeken met een digitale component zoals een app of E-book
  • De minister onderzoekt, op wens van de Kamer, of er binnen de wet meer actiemogelijkheden kunnen komen voor individuele boekhandels
  • Uit onderzoek is gebleken dat er wetstechnisch geen onderscheid kan worden gemaakt tussen wetenschappelijke boeken (waaronder begrepen studieboeken) en andere algemene non-fictie. De vraag hiernaar was bij de eerste evaluatie aan de orde gesteld.

Ontwikkelingen

Tijdens de evaluatie werd duidelijk dat minister en Kamer meer inzicht willen krijgen in de werking van de wet, de ontwikkelingen in het boekenvak en de innovatieagenda van de sector. De KVB heeft mede in reactie hierop besloten tot het inrichtingen van een Kennis- en Innovatiecentrum voor het boekenvak, in samenspraak met andere partijen uit het veld. De minister steunt dit initiatief. Ter uitvoering is in 2016 het programma KVB-Boekwerk gestart met onder meer een jaarlijkse Monitor.
Daarnaast start de minister onderzoeken naar de interne kruissubsidiëring en naar de positie van fysieke en online boekhandels in relatie tot de wet. De resultaten van de onderzoeken worden meegenomen bij de volgende evaluatie (in 2019).
Het onderzoek naar kruissubsidiëring is in 2017 afgerond. Het toont aan dat er van kruissubsidiëring sprake is. De KVB is verheugd met dit resultaat. In 2017 deed de minister een voorstel tot uitbreiding van de actiemogelijkheden voor boekhandels. De KVB ziet uit naar verdere uitwerking van het voorstel.

KVB coördineert namens de brancheverenigingen van boekverkopers (KBb) en algemene en wetenschappelijke uitgevers (GAU, MVW) de inbreng van het boekenvak bij de evaluaties.