Vaste boekenprijs

De vaste boekenprijs is een wettelijke regeling die inhoudt dat de verkooppprijs van elk Nederlands- of Friestalig boek een bepaalde periode na het verschijnen vastligt. De uitgever bepaalt de prijs, waaraan alle boekverkopers zich moeten houden. Hierdoor wordt onderlinge prijsconcurrentie voorkomen. De regeling maakt het mogelijk dat uitgevers ook kleinere, minder winstgevende boeken uitgeven en dat alle boeken overal in het land in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

Daarmee is de vaste boekenprijs een belangrijk cultuurpolitiek instrument. Tot 2004 was de vaste boekenprijs een onderlinge afspraak tussen boekverkopers en uitgevers. In 2005 werd de vaste boekenprijs, net als in veel andere Europese landen, vastgelegd in een wet. Doelstellingen van de wet zijn een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken.

Uitvoering en handhaving van de wet zijn in handen van het Commissariaat voor de Media. Regelmatig wordt getoetst of de wet nog aan de doelstellingen voldoet. De KVB coördineert de inbreng van het boekenvak bij de evaluaties, in samenwerking met het ministerie van OCW. De eerste evaluatie vond plaats in 2010, de tweede in 2015.


Zie ook