Over KVB

De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) is de koepelorganisatie van het boekenvak. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van Nederlandse uitgevers en boekverkopers en is het landelijke platform voor de verbetering van de economische, maatschappelijke en culturele positie van het boek.