Missie

De missie van de KVB is:

  • Het uitdragen van de culturele en maatschappelijke betekenis van het boek en daaraan verwante producten
  • Het stimuleren van een gevarieerd aanbod en de brede beschikbaarheid van het boek en daaraan verwante producten
  • Het bijdragen aan een goed  functioneren van het Nederlandse boekenvak, ook in relatie tot de overheid en de politiek