Evaluatie 2010

In 2010 vond de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs plaats. De uitkomst was dat de wet goed functioneert. Wel was bijstelling nodig op enkele onderdelen. Als gevolg hiervan is de wet op enkele punten aangepast. De wetswijziging is per 1 juli 2013 ingegaan.

Belangrijkste wijzigingen

  • De auteurs- en werknemerskorting werden (weer) ingevoerd
  • Boekhandels mogen niet deelnemen aan cashback-constructies
  • De wetgeving voor buitenlandse (internet)verkopers is aangescherpt

Verder is de evaluatietermijn van de wet verkort van vijf naar vier jaar. Een motie voor een laag btw-tarief voor digitale boeken werd aangehouden.

Wetenschappelijke boeken

Tijdens de evaluatie is ook besloten wetenschappelijke boeken uit te zonderen van de vaste boekenprijs. Dit besluit is door de minister nog niet uitgevoerd. Zij vreesde problemen met de uitvoering en handhaving. Nader onderzoek hiernaar wordt meegenomen in de volgende evaluatie.

De KVB coördineerde de inbreng van het boekenvak bij de evaluatie in samenwerking met het ministerie van OC&W.