Projectsubsidie journalistieke werken

Het is mogelijk voor journalistieke werken die het boekenvak dienen, een projectsubsidie te ontvangen van de KVB. De projectsubsidie is alleen bedoeld voor journalistieke werken van maximaal 2000 woorden die betrekking hebben op ‘het boekenvak in de breedste zin’.

Subsidieaanvragen dienen schriftelijk te worden aangevraagd via [email protected]. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor de subsidieverlening. Zij moeten beschikken over journalistieke ervaring.

Het project moet resulteren in een Nederlandstalige publicatie in een Nederlands medium dat zich richt op berichtgeving over ‘media’ in de breedste zin van het woord.

De aanvrager moet aantonen dat het journalistieke werk waarop de projectsubsidie wordt verleend, geplaatst zal worden in een hierboven beschreven ‘medium’. Bij publicatie wordt vermeld dat deze publicatie mede tot stand is gekomen met steun van de KVB.

Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de financiële middelen ontoereikend zijn om zonder deze subsidie het project doorgang te laten vinden.

Het maximale aanvraagbedrag is 750 euro. Er kan tot maximaal 250 euro worden aangevraagd ter dekking van directe kosten zoals reiskosten. 50% Van het toegekende bedrag wordt betaald bij goedkeuring van de aanvraag en 50% bij publicatie. Er kan om een bewijsexemplaar worden gevraagd.

Een aanvrager kan niet meer dan twee lopende projectsubsidies aanvragen.

Subsidieverzoeken worden getoetst op:

  • Een helder plan, werkwijze en vraagstelling
  • Passend binnen de doelstelling
  • Het project moet actualiteitswaarde hebben
  • Het moet voor een bredere doelgroep interessant zijn

Alle aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van de KVB. De aanvrager ontvangt in de regel binnen drie weken na aanvraag bericht over de uitkomst. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd. Er is geen beroep mogelijk.

De KVB zal het uitgekeerde geld terug te vragen indien:

  • Het project niet, of niet binnen de gesteld termijn, wordt uitgevoerd
  • Het project niet of volstrekt onvoldoende volgens de aanvraag is uitgevoerd

Eventuele juridische kosten die gepaard kunnen gaan met de terugvordering zijn voor rekening van de gesubsidieerde partij.

Download hier het reglement voor subsidieaanvragen.